HR
ePrijave

Uloga Fonda u provedbi mjera vezanih uz klimatske promjene

03.11.2021.

Na panelu o važnosti edukacije u području energetske učinkovitosti i održive gradnje, predstavnica Fonda dr.sc. Nirvana Franković Mihelj je pojasnila ulogu Fonda u provedbi mjera vezanih uz klimatske promjene i koji su izvori financiranja.

REA Sjever je u suradnji s Građevinskim fakultetom iz Zagreba i Gradom Koprivnicom organizirala u prostorima Entera organizirala panel na temu „Važnost edukacije u području energetske učinkovitosti i održive gradnje“. Panelisti su bili s Građevinskog fakulteta iz Zagreba, predstavnici Regionalne energetske agencije Sjever, predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine,  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju.

U okviru panela Franković Mihelj je pojasnila koje mjere provodi Fond, a koje doprinose poboljšanju kvalitete zraka u aglomeraciji Zagreb vezano za prekoračenja lebdećih čestica PM10, a i općenito u Hrvatskoj. Također je skrenula i važnost na izvore financiranja iz Europskog modernizacijskog fonda s kojim Fond za zaštitu okoliša ima odličnu suradnju.

„Kako bi se do 2050. postigla klimatska neutralnost, koja označava balans između antropogenih emisija stakleničkih plinova i prirodnih spremnika koji upijaju CO2, a to su šume, poljoprivredni usjevi, pašnjaci i slično, biti će potrebno provesti mjere dekarbonizacije u svim sektorima kao i  mjere zadržavanja i povećanja ponora u sektoru LULUCF. Konkretno to znači da bi trebalo emisije u energetici i ostalim sektorima do 2050. godine mjerama smanjenja približiti nuli, dok bi preostale emisije, koje će još uvijek postojati u nekim sektorima kao što su poljoprivreda i promet, trebalo pokriti mjerama za povećanje prirodnih spremnika koji upijaju CO2, odnosno pokriti ponorima iz LULUCF sektora“, rekla je Franković Mihelj danas u Koprivnici.

U sklopu panela održana je prezentacija mobilne kućice MUZA. Riječ je o primjeru gradnje prema nZEB standardima, ali i doživljaj moderne gradnje iz prve ruke. Obilaskom zgrada unutar Kampusa, panelisti su se mogli uvjeriti u njihov primjer dobre energetske učinkovitosti, zatim elektromobilnosti, električnih punionica te električnog vozila i električnih bicikala.