HR

Upute i obavijesti

OBAVIJESTI

23.11.2023. godine stupio je na snagu Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN 137/2023). Člankom 30. stavak 1. propisano da je u sustavu povratne naknade jednokratnom ambalažom od plastike, metala i stakla, uključujući i višeslojnu (kompozitnu) ambalažu s pretežno papir-kartonskom komponentom, obuhvaćen volumen jednak i manji od tri litre namijenjen za pića iz članka 4. stavka 1. točke 18. Pravilnika (ambalaža od pića) i ostalom sukladno Uredbi.

Od 23.11.2023. godine, prijava i obračun povratne naknade odnosi se na ambalažu od STAKLA, PET, FE i AL volumena većeg ili jednakog 0,2 l i volumena jednakog ili manjeg od 3 l.

Člankom 80. propisana je odgoda primjene za višeslojnu (kompozitnu) ambalažu s pretežno papir-kartonskom komponentom, ambalažu od plastike koja nije načinjena od polietilen-tereftalata (PET) kao glavne sastavnice i za ambalažu volumena manjeg od 0,2 litre - stupa na snagu 1. siječnja 2027. godine. 
 

U skladu s člankom 26. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadrži plastiku (137/23), do uspostave Registra, donesena je uputa o sadržaju prijave te načinu i rokovima dostave podataka Fondu:

Uputa svim dionicima sustava gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom, plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu.

U skladu s člankom 113. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/2023) , do uspostave Registra, donesena je Uputa o sadržaj prijave te načinu i rokovima dostave podataka Fondu:

Uputa o načinu obračuna naknade gospodarenja otpadom za količinu ee opreme, vozila i sastavnih dijelova vozila, prijenosnih baterija i akumulatora, guma i ulja stavljenih na tržište, do početka rada Registra proizvođača s proširenom odgovornosti.


Temeljem članka 77. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (Narodne novine br. 137/23),  zamjenjuju se Obrazac AO10 i Obrazac AO3 iz Priloga I. i II.  Upute svim dionicima sustava gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom, plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu o načinu i rokovima dostave podataka za obračun naknade gospodarenja otpadom i povratne naknade ( Klasa: 351-01/23-04/4, ur.br: 563-06-3/45-24-1 od 31.siječnja 2024.  godine), novim obrascima, Obrazac AOJ i  Obrazac AOP, za dostavu podataka  o količini i vrsti ambalaže i otpadne ambalaže i plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu iz Dodatka III. Popisa E III Zakona, stavljenih na tržište Republike Hrvatske od 01. travnja 2024. godine:

•     Izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže - Obrazac AOJ
•     Izvješće o vrsti i količini povratne (višekratne) ambalaže - Obrazac AOP

 

  


Iznosi jediničnih naknada u eurima (siječanj 2023.):


Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 7/2020)

LETAK - obavijest za potrošače - 0.2l ambalaža 2020.

 
Uputa obveznicima plaćanja naknade fizičkim osobama građanima koji uvoze i/ili unose motorna vozila
Najčešća pitanja u svezi Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN 13723)