HR

Upute i obavijesti

UPUTE

Uputa za obračun zakonskih zateznih kamata za razdoblje 01.04.-31.12.2021. godine
Uputa za obračun zakonskih zateznih kamata za razdoblje 01.01.- 31.03.2021. godine
Uputu za obračun zakonskih zateznih kamata za 2020. godinu
Uputa za obračun zakonskih zateznih kamata za 2019. godinu
Odluka o stavljanju Upute o uvjetima i načinu odobravanja odgode izvršenja rješenja s osnova naplate naknada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te otpisa dospjelih dugovanja (primjena od 30.01.2017.godine)
Odluka o stavljanju van snage točke I Upute o uvjetima i nacinu odobravanja odgode izvrsenja rjesenja s osnova naplate naknada FZOEU te otpisa dospjelih dugovanja (primjena 13.07.2016.)
UPUTA o postupanju s otpadnom ambalažom volumena 0.2l u sustavu povratne naknade od 14.12.2020.
Uputa o uvjetima i načinu odobravanja odgode izvršenja rješenja s osnova naplate naknada FZOEU, te otpisa dospjelih dugovanja (primjena od 01.01.2016.)


OBAVIJESTI

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 7/2020)

LETAK - obavijest za potrošače - 0.2l ambalaža 2020.