HR

Uredski namještaj

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 22. prosinca 2020.
 
Datum slanja na objavu: 21. rujna 2021.
 
Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0034126
 
Evidencijski broj nabave: E-MV-16/2021
 
Procijenjena vrijednost nabave iz Plana nabave: 150.000,00 kn bez PDV-a
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku: 135.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda: 15.10.2021. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje