HR

Uredski namještaj za posredničko tijelo

PREDMET NABAVE: Uredski namještaj za Posredničko tijelo                                       

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 08. prosinca 2020. g. objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: “Uredski namještaj za PT2“.

Datum slanja na objavu: 07.12.2020.

Broj objave u EOJN RH: 2020/S 0F2-0043809

Datum objave: 08.12.2020.

Evidencijski broj nabave: E-MV-11/2020/R4

Procijenjena vrijednost nabave: 400.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 04.01.2021. do 13:00 sati.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4545449