HR

Uredski namještaj

Predmet nabave:

Uredski namještaj

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 7. prosinca 2020.

Datum slanja na objavu: 4. prosinca 2020.

Broj objave u EOJN RH: 2020/S 0F2-0043626

Evidencijski broj nabave: E-MV-11/2020

Procijenjena vrijednost nabave iz Plana nabave: 550.000,00 kn bez PDV-a

Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku: 90.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 28.12.2020. do 13:00 sati

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje