HR

Usluga distribucije namjenskih vreća 2018

 POSTUPAK NABAVE: „Usluga distribucije namjenskih vreća“

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 20. studenog 2017. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu usluge distribucije namjenskih vreća.

Datum slanja na objavu u EOJN RH:                             17. studenog 2017.

Broj objave obavijesti o nadmetanju u EOJN RH:        2017/S 0F2-0024098

CPV oznaka predmeta nabave:                                       60100000-9

CPV opis predmeta nabave:                                            Savjetodavne usluge na području razvoja

Evidencijski broj nabave:                                                   E-MV-14/2017

Procijenjena vrijednost javne nabave u konkretnom postupku: 225.450,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

  • Dokumentacija o nabavi
  • Troškovnik
  • ESPD obrazac
 
1. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi -Usluga distribucije namjenskih vreća
 
DON Usluga distribucije namjenskih vreća
 
ESPD - Obrazac 1.
 
TROŠKOVNIK - Usluga distribucije namjenskih vreća