HR

Usluga distribucije namjenskih vreća i sigurnosnih vezica

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 12.07.2019. objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu usluge distribucije namjenskih vreća i sigurnosnih vezica.

 Datum slanja na objavu: 11.07.2019.

 Broj objave: 2019/S 0F2-0027845

 Evidencijski broj nabave: E-MV-13/2019/R2

Procijenjena vrijednost nabave: 972.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 06.08.2019. do 13:00 sati.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2988044