HR

Usluga izgradnje integralnog informacijskog sustava

Predmet nabave: Usluga izgradnje integralnog informacijskog sustava

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 24. prosinca 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu usluge izgradnje integralnog informacijskog sustava: Usluga izgradnje integralnog informacijskog sustava

Broj objave:                                   2018/S 0F2-0031132

Evidencijski broj nabave:              E-VV-11/2018/R4

Procijenjena vrijednost nabave:   7.500.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda:            28.01.2019. do 13:00 sati.

Službeni list Europske unije zaprimio je obavijest o nadmetanju pod privremenim referentnim brojem 18-588934-001 te će u roku od 5 dana obavijest biti objavljena i u TED-u.