HR

Usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju obalnog dijela nasuprot tvornice Salonit d.d. u stečaju Kosica

Usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju obalnog dijela nasuprot tvornice Salonit d.d. u stečaju Kosica
 
Datum slanja na objavu: 22.12.2021.
 
Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0046439

Datum objave: 23.12.2021.
 
Privremeni referentni broj objave u Službenom listu Europske unije: TED94/2021-046439
 
Datum objavena TED-u: 27.12.2021.
 
Evidencijski broj nabave: E-VV-7/2021/R4

Procijenjena vrijednost nabave: 1.000.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda: 03.02.2022. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)  možete vidjeti na poveznici
 
Ako vam link ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5792939
 
Za dodatne informacije o zakonodavstvu, rokovima i drugom pogledajte direktive o javnoj nabavi.