HR
ePrijave

Usluga Poreč dobila novo komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada

30.08.2021.

U nazočnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti Siniše Kukića i direktora komunalnog poduzeća Usluga Poreč Milana Lakovića izvršena je službena primopredaja novog komunalnog vozila, čija je nabava realizirana bespovratnim sredstvima koja se dodjeljuju za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Novo komunalno vozilo je vrijedno oko 1,5 milijuna kuna, a koristit će za odvojeno prikupljanje papira i kartona te plastične i staklene ambalaže.

Direktor Fonda Siniša Kukić je tom prilikom pozitivnim ocijenio napore koje Usluga Poreč već dugi niz godina ulaže organizaciju sustava održivog gospodarenja otpadom.U tu svrhu nabavljena je komunalna oprema za individualno sakupljanje miješanog komunalnog otpada te je građanima podijeljeno više od 13.500 spremnika. Na području grada Poreča kao i u općini Tar- Vabriga i Vrsar postavljen je 51 set podzemnih ili polupodzemnih spremnika za miješani komunalni otpad, papir, plastičnu i staklenu ambalažu.

Direktor Laković je naglasio kako je u realizaciji važnih ciljeva i projekata ključna učinkovita i pozitivna suradnja s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te su tako do sada zajednički sufinancirani i odrađeni brojni različiti projekti.Poreč je još 2014. godine prvi u Republici Hrvatskoj izgradio pretovarnu stanicu za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada. Tijekom 2018.g. izgrađeno je i stavljeno u funkciju reciklažno dvorište u sklopu građevine za gospodarenje otpadom Košambra. Otvaranjem Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun miješani komunalni otpad prestao se odlagati na odlagalištu Košambra, te je 2019.g. započela priprema za sanaciju odlagališta, koja je i završena sredinom 2020.g.

Tijekom ove godine započela je i podjela novih individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, odnosno korisnicima je na kućnom pragu omogućeno odvajanje papira, plastične i staklene ambalaže. U narednom periodu predstoji još podjela istih u Poreču i Višnjanu. Ukupno je cijelim projektom nabavljeno 28.400 spremnika.

Kako bi korisnici bili informirani i educirani o svemu vezanom za pravilno gospodarenje otpadom u svim općinama i gradu Poreču proveden je i projekt izobrazno – informativnih aktivnosti, a kojim su obuhvaćeni svi korisnici, od onih najmlađih vrtićkih skupina pa do najstarijih. Organizirane su tribine, predstave, natjecanja, podijeljene su brošure, letci i drugi materijali, a sve s ciljem očuvanja okoliša. Edukacija je nastavljena i ove godine, promotivnom akcijom smanjenja korištenja plastike podjelom staklenih boca, kao i podjelom slikovnica najmlađima.