HR

Usluge čišćenja ureda

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 25. siječnja 2019. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave „Usluge čišćenja ureda“.

Broj objave: 2019/S 0F2-0002939

Evidencijski broj nabave: E-MV-9/2019

Procijenjena vrijednost nabave: 500.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 15.2.2019. do 13:00 sati