HR

Usluge čišćenja ureda

PREDMET: „Usluge čišćenja ureda“
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 21. srpnja 2023. g. objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: „Usluge čišćenja ureda“
 
Datum slanja na objavu:    20.07.2023.
 
Broj objave u EOJN RH:  2023/S 0F2-0031252

Datum objave:   05.05.2023.
 
Evidencijski broj nabave:   E-MV-13/2023

Procijenjena vrijednost nabave: 69.000,00 eura bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 10.08.2023. do 13:00 sati.
 
Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH):
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7842010