HR

Usluge čišćenja ureda

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 21. svibnja 2020.

Datum slanja na objavu: 20. svibnja 2020.

Broj objave u EOJN RH: 2020/S 0F2-0019384.

Evidencijski broj nabave: E-MV-9/2020

Procijenjena vrijednost nabave: 480.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 25.06.2020. do 13:00 sati

 Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje