HR

Usluge odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame Sovjak

PREDMET NABAVE:  Usluge odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame Sovjak

                                      
Naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 04. svibnja 2021. godine obavijest o nadmetanju za predmet nabave: “ Usluge odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame Sovjak“.
 
Datum slanja na objavu:  27.05.2021.
 
Broj objave u EOJN RH:  2021/S 0F2-0020822
Datum objave: 27.05.2021.
 
Broj objave u Službenom listu Europske unije: 2021/S 104-274293
Datum objave: 01.06.2021.
 
Evidencijski broj nabave: E-VV-10/2021

Procijenjena vrijednost nabave: 1.530.652,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:  05.07.2021. do 13:00 sati
 
 
Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) možete vidjeti: ovdje
 
Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5139887
 
 
Detalje o objavi u Službenom listu Europske unije možete vidjeti ovdje: ovdje