HR

Usluge promidžbe i vidljivosti za promociju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji se sufinancira sredstvima iz EU fondova

Usluge promidžbe i vidljivosti za promociju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji se sufinancira sredstvima iz EU fondova

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 17.06.2019. objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu Usluga promidžbe i vidljivosti za promociju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji se sufinancira sredstvima iz EU fondova.

Datum slanja na objavu: 14.06.2019.

 Broj objave  2019/S 0F2-0024099

 Evidencijski broj nabave: E-VV-5/2019

Procijenjena vrijednost nabave:   120.000,00 kn bez PDV-a

 Rok za dostavu ponuda: 13.08.2019. do 13:00 sati.

 Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2901712

Službeni list Europske unije zaprimio je obavijest o nadmetanju pod privremenim referentnim brojem 19-289359-001.