HR

Usluge razvoja programske podrške za integralni informacijski sustav (ERP i DMS rješenje)

PREDMET NABAVE:

Usluge razvoja programske podrške za integralni informacijski sustav (ERP i DMS rješenje)
 
Obavijest o nadmetanju za ovaj postupak nabave je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 30.07.2021. godine.
 
Datum slanja na objavu: 29.07.2021.
 
Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0028644
 
Evidencijski broj nabave: E-MV-28/2021/R2
 
Procijenjena predmeta nabave: 1.550.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda: 26.08.2021. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje