HR

Usluge stručnog nadzora za uklanjanje otpadne troske na lokaciji „Crno brdo“ Biljane Donje“

PREDMET NABAVE:
 
Usluga stručnog nadzora za uklanjanje otpadne troske na lokaciji „Crno brdo“ Biljane Donje
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 25. ožujka  2024. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave:
„Usluga stručnog nadzora uklanjanja otpadne troske na lokaciji „Crno brdo“ Biljane Donje“.
 
 
Evidencijski broj nabave:                                                     E-VV-7/2024
 
Procijenjena vrijednost nabave:                                          400.000,00 eura bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:                                                  23.04.2024. do 13:00 sati
 
 
 
Datum slanja postupka na objavu:                                      21.03.2024.
 
Broj objave u EOJN RH:                                                   2024/S F02-0002630
Datum objave:                                                                   25.03.2024.
 
Broj objave u Službenom listu Europske unije:            177837-2024
Datum objave:                                                                   25.03.2024.
 
 
 
Detalje o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) možete vidjeti ovdje: EOJN RH
 
 
Detalje o objavi u Službenom listu Europske unije (TED) možete vidjeti ovdje:
177837-2024 - Nadmetanje - TED (europa.eu)