HR

Usluge tehničke pomoći - angažiranje vanjskih stručnjaka za posredničko tijelo


PREDMET NABAVE: Usluge tehničke pomoći – angažiranje vanjskih stručnjaka za posredničko tijelo
                                                                                  
Naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 14. ožujka 2022. godine obavijest o nadmetanju za predmet nabave: “Usluge tehničke pomoći – angažiranje vanjskih stručnjaka za posredničko tijelo“
 
Datum slanja na objavu:                                                    14.03.2022.
 
Broj objave u EOJN RH:                                                       2022/S 0F2-0010356
Datum objave:                                                                     17.03.2022.
 
Broj objave u Službenom listu Europske unije:              2022/S 055-143023
Datum objave:                                                                     18.03.2022.
 
Evidencijski broj nabave:                                                      E-VV-11/2021/R1
 
Procijenjena vrijednost nabave:                                            6.000.000,00 kn bez PDV-a.
 
Rok za dostavu ponuda:                                                     28.04.2022. do 13:00 sati
 
 
Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH):
 
Broj objave: 2022/S 0F2-0010356
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje
 
Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6073025
 
Detalji o objavi u Službenom listu Europske unije (TED):
Objava 2022/S 0F2-0010356 objavljena je u Službenom listu EU pod brojem 2022/S 055-143023  s datumom objave 18.03.2022.
Detalje o objavi u Službenom listu Europske unije možete vidjeti ovdje: ovdje
Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6073025
TED je baza podataka o javnoj nabavi u EU-u. Možete joj pristupiti klikom na sljedeću poveznicu: http://ted.europa.eu/.