HR

Usluge voditelja projekta na projektu sanacije jame Sovjak

PREDMET NABAVE:            Usluge voditelja projekta na projektu sanacije jame Sovjak
                                              
Naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 04. svibnja 2021. godine obavijest o nadmetanju za predmet nabave: “Nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame Sovjak“.
 
Datum slanja na objavu:                                                    07.05.2021.
 
Broj objave u EOJN RH:                                                       2021/S 0F2-0018229
Datum objave:                                                                     10.05.2021.
 
Broj objave u Službenom listu Europske unije:              2021/S 092-239019
Datum objave:                                                                     11.05.2021.
 
Evidencijski broj nabave:                                                      E-VV-9/2021
 

Procijenjena vrijednost nabave:                           3.857.760,00 kn bez PDV-a


Rok za dostavu ponuda:                                                     14.06.2021. do 13:00 sati

 
Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH):
 
Broj objave: 2021/S 0F2-0018229

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5070320
 
 
 
Detalji o objavi u Službenom listu Europske unije (TED):
Objava 2021/S 0F2-0018229 objavljena je u Službenom listu EU pod brojem 2021/S 092-239019 s datumom objave 11.05.2021.

Detalje o objavi u Službenom listu Europske unije možete vidjeti ovdje: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5070320  
TED je baza podataka o javnoj nabavi u EU-u. Možete joj pristupiti klikom na sljedeću poveznicu: http://ted.europa.eu/.