HR

Uspješno završena sanacija osječkog odlagališta "Sarvaš"

16.12.2022.

Uspješno je završena sanacija osječkog odlagališta otpada "Sarvaš" vrijedna 70,5 milijuna kuna. Uz sredstva koja su osigurana iz europskog Kohezijskog fonda projekt je s 8,2 milijuna kuna sufinanciran i od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
Brigita Crnković, voditeljica Odjela za kontrolu nabave u Posredničkom tijelu istaknula je odličnu suradnju Fonda i Grada Osijeka na realizaciji ovog, ali i drugih gradskih projekata koji su dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Posjetila je kako je Sarvaš uz Nemetin i Filipovicu treće odlagalište otpada koje je sanirano i zatvoreno uz pomoć europskih i Fondovih sredstava.
 
Osječka dogradonačelnica Jasenska Crnković rekla je da sanacija Sarvaša ogledni primjer dobro provedenog projekata, odrađenog u zadanome roku, bez probijanja investicije i bez velikog opterećenja gradskog proračuna s obzirom da je većina sredstava osigurana iz europskih izvora te državnih institucija.
 
Odlagalište Sarvaš se koristilo u razdoblju od 1968. do 1989. godine i na njemu je bilo odloženo oko 1,3 milijuna kubnih metara otpada. Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu Nataša Bošnjak je pojasnila da su radovi na sanacije uključivali iskop i premještanje dijela otpada, preoblikovanje otpada prema projektom definiranoj geometriji, izgradnju obodnog nasipa za obranu od plavnih voda, prekrivanje preoblikovanog otpada završnim prekrivnim sustavom, krajobrazno uređenje prostora odlagališta kao i izgradnju pasivnog sustava otplinjavanja te sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda. 
 
Istaknuto je kako Grad Osijek postiže odlučne rezultate u gospodarenju otpadom što je rezultat dobre sinergije gradske vlasti, komunalnog društva i resornih institucija te velike potpore građana koji su svjesni važnosti pravilnog postupanja s otpadom.