HR

Uspostava i nadzor kibernetičke sigurnosti

„Uspostava i nadzor kibernetičke sigurnosti“
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: „Uspostava i nadzor kibernetičke sigurnosti“
 
Datum slanja na objavu:                                                   24.06.2024.
 
 
Broj objave u EOJN RH:                                                   2024/S F02-0006293
Datum objave:                                                                     25.06.2024.
 
 
Evidencijski broj nabave:                                                  E-MV-12/2024
 
Procijenjena vrijednost nabave:                                       148.000,00 eura bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:                                                16.07.2024. do 13:00 sati.
 
 
 
Detalje o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) možete vidjeti ovdje.