HR

Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću

U okviru ovog specifičnog cilja (6iii2) potrebno je razviti i provesti primjenjiv i sveobuhvatni  mehanizam upravljanja, prvenstveno u pogledu sektora koji utječe na vrste staništa, a imaju  bolje kapacitete za primjenu aktivnosti upravljanja i nadzora na terenu.

Primjere aktivnosti koje se mogu financirati kroz specifični cilj 6iii2 možete pronaći ovdje.