HR
ePrijave

VODIČ KROZ SUSTAV ZA ePRIJAVE

11.10.2021.


Građane zainteresirane za prijavu za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća pozivamo da za početak u sustavu ePrijave izrade svoj korisnički račun. Putem aktivnog korisničkog računa je moguće podnositi prijave na sve otvorene javne pozive/natječaje Fonda (u svoje ime ili u ime drugih osoba - prijavitelja).

Upute za izradu i korištenje korisničkog računa 


Nakon izrade korisničkog računa, na stranici prijave.fzoeu.hr se potrebno ulogirati upisivanjem svoje e-mail adrese i odabrane lozinke.

> Vodič kroz sustav za ePrijave> Video vodič kroz sustav ePrijave (prikazan na primjeru jedne testne prijave)