HR

Webinari Fonda za jedinice lokalne samouprave i komunalna društva

20.07.2021.

Na on-line radionicama Fonda koje su održale načelnice Sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić i Sektora za energetsku učinkovitost Maja Rajčić sudjelovalo je oko četiristo predstavnika jedinica lokalne samouprave i komunalnih društava.

Načelnice Čilić i Rajčić su predstavile ovogodišnje programe Fonda koji su namijenjeni javnom sektoru te pojasnile mogućnosti sufinanciranja, kao i procedure prijave na javne pozive i natječaje. Ove  godine osigurano je čak 925 milijuna kuna koji će se plasirati kroz 22 javna poziva, a od kojih su neki namijenjeni upravo javnom sektoru. „Cilj Fonda je investicije usmjeriti na aktivnosti koje podržavaju zeleni rast, cirkularnu ekonomiju i korištenje obnovljivih izvora energije. Sve to u skladu i s nacionalnim i europskim politikama. Obveze koje iz njih proizlaze treba gledati kao viziju koja će u konačnici osigurati kvalitetnije i bolje društvo“, poručile su Čilić i Rajčić.
 
Također su istaknule kako je informiranje budućih prijavitelja bitan segment i uvjet za uspješno prijavljivanje projekata na Fondove javne pozive i natječaje. Webinari su uz informativnu komponentu bili interaktivni jer su sudionici mogli postavljati pitanja te davati konstruktivne prijedloge i komentare. Kroz anketni upitnik Fond je dobio i dodatne informaciju o planovima i potrebama jedinica lokalne samouprave i komunalnih društava, a sve s ciljem kako bi se dodatno unaprijedila dosadašnja suradnju te osiguralo kvalitetno provođenje svih planiranih projekata. 

PREZENTACIJA: