HR

Za unaprjeđenje gospodarenja otpadom uloženo preko pola milijarde eura

24.04.2024.

U Osijeku je u organizaciji Hrvatske gospodarske komore održana sjednica Grupacije održavanja čistoće i gospodarenja otpadom, na kojoj se raspravljalo o aktualnostima vezanim za unaprjeđivanje i nadogradnju sustava komunalne usluge.

Direktor Fonda Luka Balen je istaknuo kako je hrvatska Vlada preko resornog ministarstva i Fonda zadnjih par godina osigurala više od pola milijarde eura bespovratnih sredstava za sanaciju odlagališta, kao i za izgradnju reciklažnih dvorišta, kompostana, sortirnica i postrojenje za reciklažu građevinskog otpada. Nabavljeno je 1,5 milijuna kanti i kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada. Izgrađena su i 4 centra za gospodarenje otpadom dok su ostali su u nekoj od izvedbenih faza ili u projektiranju. „Nema niti jednog grada ni općine koji od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja nije dobio sredstva za unapređivanje svoje komunalne infrastrukture.“, istaknuo je Balen te dodao da je Vlada preko Fonda riješila i varaždinske bale, problem koji je tom gradu bio uteg skoro osamnaest godina.

Najavio je kako Grad Šibenik planira nadogradnju centra za gospodarenje otpadom Bikarac u sklopu kojeg će biti energana u kojoj će se otpad i mulj pretvarati u toplinsku i eklektičnu energije. „Bit će to prvi cjeloviti centar za gospodarenje otpadom koji će uključivati sve sastavnice kružnog gospodarenja budući da će se otpad postati novi izvor energije. Fond u cijelosti s 3 milijuna eura financira izradu projektne dokumentacije i sigurno je da će kad se jednom taj projekt realizira biti putokaz i drugim CGO-ovima da ostatni otad pretvore u energiju, a ne da skupo plaćaju trošak njegovog zbrinjavanja.“, rekao je Balen.

Sjednica grupacije okupila je više od 250 sudionika, a direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj Marija Šćulac je istaknula kako Hrvatska gospodarska komora sustavno potiče dijalog komunalnih tvrtki i nadležnih institucija te zahvalila Fondu na dosadašnjem konstruktivnom doprinosu.

Uz direktora Fonda na sjednici grupacije su sudjelovali i njegov zamjenik Mirko Budiša te načelnica Sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić i načelnik Sektora za posebne kategorije otpada Zvonimir Majić. Čilić je predstavnicima komunalnih društava predstavila  javne pozive koje Fond planira objaviti tijekom ove godine, dok je načelnik Majić prezentirao  prijedlog metodologije izračuna na  o osnovu koje bi se komunlcima plaćali ti troškovi prikupljanja  reciklabilnog komunalnog otpada i njegovog preuzimanja u reciklažnim dvorištima
„Cilj je svih ovih aktivnosti je daljnje poticanje cirkularne ekonomije odnosno korištenje otpada kao vrijednog resursa.“, istako je zamjenik direktora Fonda Mirko Budiša.

A na pomake koje je Osijek napravio u gospodarenju osvrnuo se dogradonačelnik Dragan Vulin. Rekao je kako je Osijek od svih velikih gradova u Hrvatskoj napravio najveći pomak u odvojenom prikupljanju otpada jer je 2022. godina završena s postotkom od 52 posto.  Takvim su rezultatima, smatra, pridonijeli odgovornost i ekološka osviještenost sugrađana, edukacija građana svih dobnih kategorija, ali i stvaranje potrebnih infrastrukturnih uvjeta.

Nakon sjednice direktor Fonda sa suradnicima obišao je osječku kompostanu. Tamo je modernom tehnologijom obrade biootpada zaokružen cijeli ciklus kružnog gospodarenja otpadom - od biootpada do prvoklasnog prirodnog organsko gnojiva, odnosno komposta.