HR

Zaštita dostojanstva radnika

Odlukom direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, KLASA: 115-06/14-03/1, URBROJ: 563-09-1/16-18-4 od 30. listopada 2018. godine, imenovana je osoba (zaposlenik Fonda) koja je ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika Fonda. U slučaju zaprimanja pritužbi, ovlaštena osoba je dužna postupati sukladno odredbama članka 74. - članka 81. Pravilnika o radu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti.

Kontakt podaci:

Ana Alujević Čulo, dipl. iur.

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
telefon: 01/5391-992
e-mail: [email protected]
 
 
Odlukom direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost KLASA: 115-06/14-03/1, URBROJ: 563-09-1/16-23-5 od 18. svibnja 2023. godine, a sukladno odredbi članka 134. stavku 2. zakona o radu, uz naprijed navedenu radnicu, imenovana je i druga osoba (zaposlenik Fonda) koja je ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika Fonda. U slučaju zaprimanja pritužbi, ovlaštena osoba je dužna postupati sukladno odredbama članka 74. - članka 81. Pravilnika o radu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti.

Kontakt podaci:
 
Saša Pupovac, dipl. ing. građ.
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
telefon: 01/5391-885
e-mail: [email protected]