HR
ePrijave

Zaštita osobnih podataka

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
telefon: 01/5391-819
telefax: 01/5391-810
e-mail: gdpr@fzoeu.hr

 
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka