Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

Darovnica Globalnog fonda za okoliš

UGOVOR O DAROVNICI GLOBALNOG FONDA ZA OKOLIŠ ZA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA JADRANSKOG MORA I. IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ U SVOJSTVU PROVEDBENE AGENCIJE GLOBALNOG FONDA ZA OKOLIŠ (GEF)

Cilj projekta je smanjenje onečišćenja Jadrana s prekograničnim utjecajem, pomoć Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u pripremi dokumentacije za projekte Europske unije te pripremu projekata kontrole zagađenja na odabranim lokalitetima na hrvatskoj obali Jadrana i Hercegovini (crne-točke), zatim kupovina potrebne opreme za praćenje kakvoće mora. Između ostalog u okviru projekta izrađen je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za period 2015-2021. godinu zajedno sa Strateškom procjenom Plana.

Projekt je dio šireg GEF Programa za zaštitu okoliša Jadranskog mora, a ukupna vrijednost darovnice za Projekt iznosi preko 48 milijuna kuna, od čega je ovom darovnicom Republici Hrvatskoj namijenjeno preko 30 milijuna kuna (4,33 mil.$).

Svjetska banka također na svojim stranicama prati napredak Projekta kontrole onečišćenja okoliša Jadranskog mora I: http://projects.worldbank.org/P143921/?lang=en&tab=overview

Dodjela ugovora EPEEF MEE G1 Oprema 2018.
PDF 403.99 kB
Dodjela ugovora EPEEF MEE G1 Oprema
PDF 403.99 kB
NCB EPEEF G1 Oprema - Poziv za podnošenje ponuda 2018.
PDF 85.37 kB
Plan nabave za GEF projekt 26.4.2018.
XLSX 48.91 kB
Obavijest o dodjeli ugovora TA 3_3 NADZOR
PDF 75.95 kB
Contract-Award-EPEEF ICB W1
PDF 86.08 kB
Plan nabave za GEF projekt 06.07.2017.
PDF 257.72 kB
Plan upravljanja okolišem za sanaciju odlagališta Sitnica
PDF 3.54 MB
Plan upravljanja okolišem
PDF 3.54 MB
IFB SITNICA EPEEF ICB W1
PDF 270.98 kB
Plan nabave za GEF projekt 07.02.2017.
PDF 118.87 kB
Plan nabave za GEF projekt 04.04.2016.
PDF 250.92 kB
Zahtjev za iskazivanje interesa Diklo idejni FS
PDF 74.96 kB
Opća obavijest o nabavi za GEF projekt
PDF 125.93 kB
Dodjela ugovora - SSS Safege
DOC 27 kB
Contract Award Notice - PGO
PDF 44.15 kB
Contract Award Notice - FS Diklo
PDF 228.88 kB
Contract-Award-DC-CQS-SSS_glavni projekt Sitnica (Hrvatski)
PDF 73.35 kB
Contract Award Notice - EIA Diklo
PDF 8.29 kB
Obavijest o dodjeli ugovora CQS nutrijenti
PDF 76.63 kB
PROCUREMENT PLAN 03.10.2016.
PDF 83.58 kB
Okvir za upravljanje okolišem i socijalna pitanja (ESMF) za Projekt kontrole onečišćenja okoliša Jadranskog mora (I)
PDF 741.92 kB
Zahtjev za iskazivanjem interesa
PDF 155.73 kB
REOI ASEPC I TA 3.1 EMP SITNICA
PDF 168.88 kB
Zahtjev za iskazivanje interesa (REOI) Diklo SUO/EIA
PDF 453.48 kB