Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]oeu.hr

PRETRAŽIVANJE:

Zaštita okoliša

Zaštita prirode

Uloga Fonda je da svojim sredstvima i stručnim radom na projektima daje doprinos ostvarivanju ciljeva postavljenih strateškim i planskim dokumentima Republike Hrvatske. Suradnjom s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Državnim zavodom za zaštitu prirode, parkovima prirode i drugim javnim ustanovama, te međusektorskom suradnjom i uključivanjem lokalne i regionalne razine u rješavanje sektorskih problema, Fond podupire projekte i aktivnosti koje su usmjerene prema ciljanim istraživanjima, praćenju stanja prirode, očuvanju prirodnih vrijednosti, učinkovitom upravljanju prirodom te upotrebi kvalitetnih rješenja po zaštitu prirode.

Fond podupire apsorpciju sredstava iz EU fondova, financira izradu projektne dokumentacije, te osigurava nacionalnu komponentu za projekte sufinancirane sredstvima EU fondova, posebice za unapređenje sustava posjetiteljske infrastrukture u parkovima prirode. Fond će doprinijeti razvoju i implementaciji i drugih programa EU (primjerice Life program) u vidu sufinanciranja nacionalne komponente za projekte iz područja zaštite prirode za sve tipove korisnika (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Državni zavod za zaštitu prirode, javne ustanove, znanstvene i stručne institucije, organizacije civilnog društva i dr.).

U narednom razdoblju Fond će poticati istraživanje i izradu stručnih podloga za potrebe izrade mjera očuvanja i definiranje aktivnosti za upravljanje Natura 2000 područjima proglašenih temeljem Direktive o staništima (POVS područja iz Uredbe o ekološkoj mreži, NN 124/13), istraživanja i izradu stručnih podloga za donaciju Natura 2000 područja proglašenih Uredbom o ekološkoj mreži, (NN 124/13), te prikupljanje podataka o rasprostranjenosti populacija stranih invazivnih vrsta s prijedlozima mjera uklanjanja i suzbijanja ili provedbe konkretnih mjera uklanjanja i suzbijanja stranih invazivnih vrsta.