HR

Završava se montaža MBO postrojenja u CGO-u Biljane Donje

14.09.2023.

U CGO Biljane Donje bi uskoro trebala biti instalirana oprema u sklopu postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada, a radove koji su u punom jeku je zajedno s direktorom tvrtke Eko d.o.o. Dinom Perovićem obišao zamjenik direktora Fonda Mirko Budiša. Kada montaža bude završena, slijedi osmotjedni pokusni rad kao dio šestomjesečnog probnog rada cijelog CGO-a.

Ovo je četvrti centar za gospodarenje otpadom koji će biti izgrađen u Hrvatskoj, a kapacitetom od 88.000 t/godišnje pokrivat će potrebe Zadarske i dijela Ličko-senjske županije. Projektu ukupno vrijednom oko 90 milijuna eura dodijeljeno je oko 49 milijuna eura EU sredstava kroz Operativni program konkurentnost i kohezija, a dio od 13,7% prihvatljivih troškova investicije sufinancira i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

„Centar, zajedno sa već izgrađenim pretovarnim stanicama u Biogradu na moru, Pagu i Gračacu, predstavlja kvalitetnu alternativu postojećim odlagalištima jer će se obrada miješanog komunalnog otpada obavljati po najvišim europskim standardima.“, istaknuo je zamjenik Budiša prilikom obilaska CGO-a.