HR

Završen projekt izgradnje sortirnice u Mihačevoj Dragi

29.03.2022.

U riječkoj Gradskoj vijećnici obilježen je završetak radova na izgradnji postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada na lokaciji Mihačeva Draga koji je sufinanciran iz EU fondova.
 
Na završnoj konferenciji voditeljica Posredničkog tijela u Fondu Sanja Jelačić istaknula je kako su sortirnice važna karika sustava za gospodarenje otpadom, jer omogućuju veću količinu korisnih sirovina iz odvojeno prikupljenog otpada. „Riječ je o uspješnom kraju projekta koji će značajno doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom na području Rijeke, ali i cijele Primorsko-goranske županije. Također to je projekt koji je povukao i značajna europska sredstva – čak 31.2 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova, što je svakako hvalevrijedno“, izjavila je Jelačić i naglasila važnost edukacije građana te izniman partnerski odnos Fonda i Grada Rijeke.
 
Riječki gradonačelnik Marko Filipović istaknuo je kako je u sortirnicu ukupno uloženo više od 37 milijuna kuna te da se radi o prvom postrojenju za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Hrvatskoj koji će omogućiti veću iskoristivost i povećati vrijednost korisnih sirovina iz otpada. Filipović je zahvalio svim partnerima u realizaciji projekta, kao i jedinicama lokalne samouprave koje sudjeluju u projektu – gradovi Kastav, Kraljevica i Bakar te općine Viškovo, Klana, Čavle, Jelenje i Kostrena. Izrazivši zadovoljstvo činjenicom da je projekt završen u zadanom roku i da je izdana uporabna dozvola, gradonačelnik je kazao kako slijedi odabir operatera sortirnice te pozvao građane da što više odvajaju otpad, jer je svima zajednički cilj ljepši i čišći grad.
 
Sortirnica u okviru reciklažnog dvorišta Mihačeva Draga  nalazi se na ukupnoj površini od 5636 m². Radovi su obuhvatili izgradnju hale sortirnice, nadstrešnice za odlaganje baliranog reciklažnog materijala, postrojenja za vaganje i natkriveno parkiralište.
 
U hali sortirnice smješteno je postrojenje za reciklažu, u nadstrešnici za odlaganje baliranog materijala odlaže se balirani sortirani reciklažni materijal gdje se nalazi i vaga za vaganje vozila koja dovoze otpad i odvoze balirani sortirani materijal pogodan za reciklažu. Na krovu hale sortirnice ugrađeni su solarni paneli koji proizvode električnu energiju za potrebe sortirnice te na taj način doprinose očuvanju okoliša te smanjuju troškove pogona.
 
Sortiranjem odvojeno prikupljenog otpada povećava se kvaliteta i vrijednost odvojeno prikupljenih korisnih sirovina iz otpada, a time i plasman tih sirovina na tržište. Time se doprinosi povećanju stope recikliranja komunalnog  otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište te snižavanju emisije stakleničkih plinova u okoliš.