HR

Dodatne obveze proizvođača/uvoznika pića u sustavu povratne naknade

Obvezu proizvođača pića obuhvaćenog sustavom povratne naknade iz članka 23. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (»Narodne novine«, broj 88/15 i 78/16) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za dostavom podataka o piću (PRILOG XII cit. Pravilnika) i jednog uzorka ambalažne jedinice pića možete izvršiti slanjem uzorka ambalažne jedinice pića zajedno sa popunjenim Prilogom XII. Pravilnika na adresu sjedišta Fonda: 10000 ZAGREB, Radnička cesta 80 te slanjem Priloga XII. Pravilnika na adresu E-pošte: [email protected] u excell formatu.

Za sva dodatna pojašnjenja slobodno nas kontaktirajte:
Mail za dostavu obrasca Priloga XII[email protected]