Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

EU javni pozivi i natječaji

Područje natječaja
Korisnici sredstava
Status natječaja
Otvoren
Zatvoren

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“

Otvoren: 16.11.2017.

Zatvoren: 31.12.2020.

Otvoren:16.11.2017.

Zatvoren: krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31.12.2020., odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava

Fond: Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond
Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 16.11.2017. do 31.12.2020.
Nadležno tijelo: Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
Područje: promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
Prijavitelji: tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti, vjerske zajednice, udruge koje imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom

Detalje o pozivu potražite ovdje.

Poziv za dostavu projektnih prijedloga za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Otvoren: 08.06.2017.

Zatvoren: 31.12.2018.

Fond: Kohezijski fond
Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Područje: zaštita prirode i okoliša
Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave

Detalje natječaja potražite ovdje.

Poziv za dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta

Otvoren: 29.03.2017.

Zatvoren: 31.12.2018.

Detalje natječaja potražite ovdje.

 

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Otvoren: 22.11.2016.

Zatvoren: 20.02.2017.

Detalje pilot projekta potražite ovdje.