Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

O Fondu

Pristup informacijama

Više informacijama o javnim pozivima i natječajima Fonda za 2016. godinu uskoro će biti objavljeno na službenim stranicama Fonda.

Informacije vezane za projekte energetske učinkovitosti možete dobiti na bestplatnom info broju 0800 200 170 (radnim danom od 9 do 15 sati)

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 , NN 85/15 )Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost možete podnijeti Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija i to:

  • putem telefona na broj 01/5391-883
  • putem faksa na broj 01/5391-810
  • putem elektroničke pošte: danijel.orlic@fzoeu.hr
  • poštom ili osobno na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu pristojbu.

Službenik za informiranje: Danijel Orlić, dipl.iur.

Napomena:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

 

Zahtjev za pristup informacijama
DOC 29.5 kB
Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.
PDF 93.36 kB
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
PDF 124.76 kB
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016 godinu.
PDF 212.97 kB
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016 godinu.
CSV 17.99 kB