HR

Prikupljanjem i analizom podataka do bolje zaštite speleoloških objekata

24.05.2022.

U sklopu obilježavanja Europskog dana parkova u Centru izvrsnosti „Cerovačke špilje“ predstavljen je projekt „Učinkovitije upravljanje speleološkim objektima Republike Hrvatske kroz održavanje i nadogradnju sustava CroSpeleo kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode“. Projekt je Fond sufinancirao sa 4,6 milijuna kuna, a provodi ga Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Javnom ustanovom „Park prirode Velebit“ te Hrvatskom gorskom službom spašavanja.
Ukupna vrijednost projekta je 5,7 milijuna kuna, od čega je Fond sufinancirao 80% sredstava. Ovim se projektom nastavlja razvoj, održavanje i unos podataka u informacijski sustav CroSpeleo, koji je u prethodnoj fazi također sufinanciran od strane Fonda u iznosu od gotovo 2 milijuna kuna.
 
Vlatka Gulan Zetić, voditeljica Službe za zaštitu prirode u Fondu tom je prilikom istaknula kako je najviše hrvatskih endema među pripadnicima špiljske faune te da je zato iznimno važno zaštititi i očuvati takva vrijedna staništa. „Vjerujemo kako će ovaj projekt, uz rješavanje najšireg problema otpada u špiljama, svojim stručnim prikupljanjem podataka, analizama i međuresornom suradnjom doprinijeti trajnom unapređenju zaštite speleoloških objekata.“ dodala je Gulan Zetić. Na predstavljanju su prisustvovali i Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, v.d. ravnatelja Parka prirode Velebit Mario Šaban te predstavnici Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog speleološkog saveza.
 
Osim unosa podataka u informacijski sustav ovaj će projekt staviti naglasak i na rješavanje problema najraširenije ugroze – otpada u speleološkim objektima te će uz prikupljanje podataka se terena dati i stručnu procjenu o utjecaju takvog otpada na špiljsku faunu i stanište. To je od velike važnosti jer se procjenjuje kako je oko polovine površine Hrvatske pokriveno specifičnim nadzemnim i podzemnim oblicima krša. Podzemni sustavi rezervoar su čak 70 % zaliha pitke vode u Hrvatskoj. Osim toga, podzemni špiljski prostori pružaju ključno stanište za razne životinjske zajednice te čuvaju dokaze prošlog života, klime i geoloških procesa. U Hrvatskoj je trenutačno poznato oko 10 000 speleoloških objekata, no pretpostavka je da ih je mnogo više. Jedan od ciljeva projekta je i stručno-znanstveni pristup analizama utjecaja klimatskih promjena na špiljsku faunu te jačanje suradnje javnopravnih tijela i organizacija civilnog društva zainteresiranih za provođenje aktivnosti na zaštiti speleoloških objekata.
 
U okviru predstavljanja projekta provedena je i akcija čišćenja jame „Tučić ponor“.