HR

Obrada

Oporaba je svaki postupak ponovne obrade otpada kojim se postiže njegovo korištenje u materijalne ili energetske svrhe.

Energetska oporaba predstavlja nepovratno uništavanje tvari iz kojih je ambalaža izrađena, čime se nepovratno gube sirovine. Stoga je materijalna oporaba prihvatljivija opcija.

U sustavu Fonda djeluje 11 oporabitelja: dva za polimerni otpad, dva za metalni otpad, dva za stakleni otpad, četiri za drveni, a jedan za papirni i kartonski otpad. Sav sakupljeni ambalažni otpad se materijalno oporabljuje.Uputa o metodologiji DRVO

Odluka o trošku obrade DRVO 2022.

Odluka o izmjeni Odluke o visini troška usluge obrade otpadne drvene ambalaže 2022.

Odluka o 2. izmjeni Odluke o visini troškova usluge obrade otpadne drvene ambalaže - listopad 2022.

Popis obrađivača 1.9.2021.