EN

Nabava LDP vreća za PET AL/FE i stakleni ambalažni otpad i sigurnosnih vezica

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 Postupak nabave: Nabava LDP vreća za PET AL/FE I STAKLENI AMBALAŽNI OTPAD I SIGURNOSNIH VEZICA

 Sukladno navedenom, dana 18. srpnja 2017. godine naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim Internet stranicama objavljuje podatke o postupku nabave:

 - opis predmeta nabave,

- tehničke specifikacije,

- kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,

- kriterije za odabir ponude i

- posebne uvjete za izvršenje ugovora

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu komentare, prijedloge i mišljenja i dr. dostaviti na e-mail adresu: nabava@fzoeu.hr ., zaključno do 25. srpnja 2017. godine.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti na svojoj Internet stranici Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

 Evidencijski broj nabave:                          E-VV-4/2017

 Procijenjena vrijednost nabave:             5.861.970,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

- opći dio- prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

- tehnička specifikacija

- troškovnik

 
Opći dio - prethodno savjetovanje - LDPE vreće 2017
 
Tehnička specifikacija - LDPE vreće 2017
 
Troškovnik - LDPE vreće 2017
 
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa GS - LDPE vreće