EN

Memorandumi, košuljice za spise, koverte, mape, vizitke, sitni uredski i potrošni materijal, papirnate vrećice s logotipom Fonda

Memorandumi, košuljice za spise, koverte, mape, vizitke, sitni uredski i potrošni materijal, papirnate vrećice s logotipom Fonda
 
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje dana 24.2.2023. postupak jednostavne nabave „Memorandumi, košuljice za spise, koverte, mape, vizitke, sitni uredski i potrošni materijal, papirnate vrećice s logotipom Fonda u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN RH) i na svojim internetskim stranicama.
 
Datum slanja na objavu:                           24.2.2023.
Datum objave:                                             25.2.2023.
 
Evidencijski broj nabave:                           E-JN-3/2023
 
Procijenjena vrijednost nabave:               15.900,00 eura bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:                            07.03.2023. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje
 
 
Dokumentacija koja se objavljuje: