HR

Memorandumi, košuljice za spise, koverte, mape, vizitke, sitni uredski i potrošni materijal, papirnate vrećice s logotipom Fonda

Memorandumi, košuljice za spise, koverte, mape, vizitke, sitni uredski i potrošni materijal, papirnate vrećice s logotipom Fonda
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje dana 16.2.2024. postupak jednostavne nabave Memorandumi, košuljice za spise, koverte, mape, vizitke, sitni uredski i potrošni materijal, papirnate vrećice s logotipom Fonda u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN RH) i na svojim internetskim stranicama:
 
Datum slanja na objavu:                           15.2.2024.
Datum objave:                                             16.2.2024.
 
Evidencijski broj nabave:                           E-JN-5/2024
 
Procijenjena vrijednost nabave:               15.200,00 eura bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:                            29.2.2024. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi u EOJN RH možete vidjeti:  ovdje
 
 
Dokumentacija koja se objavljuje: