HR

Nacionalni javni pozivi i natječaji

Filtriraj natječaje
  Poništi filter
Klikom na odabrani Javni poziv/natječaj na jednom ćete mjestu pronaći sve dokumente i obrasce vezane uz isti.
Obrasce vezane uz državne potpore pronađite na poveznici Državne potpore | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)
Obrazac Zahtjeva za isplatu možete pronaći uz Javni poziv/natječaj na koji ste se prijavili.
 • otvoren
  Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju (punionice) na parkiralištima zgrada javnog sektora (EnU-1/23)
 • Otvoren: 21.06.2023.

  Predmet Poziva je sufinanciranje postavljanja mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju (punionice) na parkiralištima zgrada javnog sektora, sukladno Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva i Tehničkim uvjetima.

  Punionica se postavlja na parkiralište zgrade javnog sektora za koju je, temeljem članka 21.b stavka 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), potrebno postaviti najmanje jedno mjesto za punjenje. Parkiralište zgrade javnog sektora treba biti u javnom vlasništvu i imati više od 20 parkirališnih mjesta, pri čemu se punionice mogu postaviti na parkiralištu zgrade javnog sektora i/ili katastarskoj čestici koja se nalazi u neposrednoj blizini čestice zgrade javnog sektora, a na kojoj se nalazi parkiralište ako su ista u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih prijavitelja na ovaj Poziv. 

  Pozivom se osigurava provedba jedne od mjera iz Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku od 2021. do 2030. godine, koja ima za cilj osigurati razvoj infrastrukture kao nužan preduvjet razvoju tržišta vozila koja koriste električnu energiju. 

 • zatvoren
  Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22)
 • Otvoren: 28.09.2022.

  U okviru ovog poziva sufinanciraju se projekti korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjere ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama, sukladno Tehničkim uvjetima.

  Definicija obiteljske kuće podrazumijeva da je riječ o građevini koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost, u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te koja ima najviše 3 stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2, a za prijavu je važno da kuća bude i  energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

  • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj,
  • B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj.

  Korisnici sredstava Fonda mogu biti fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

  Dokumentacija za prijavu se dostavlja samo u elektronskom obliku (npr. na USB-u), a dostaviti se može ili osobno (u prijemni ured Fonda) ili poštom preporučeno. U slučaju slanja poštom, u obzir se uzima vrijeme kad se pošiljka predala u poštanski ured.

  Završena obrada svih prijava na Javni poziv za poticanje OIE u obiteljskim kućama >

 • zatvoren
  Javni poziv za iskaz interesa proizvođača, predstavničkih ureda, generalnih zastupnika ili uvoznika motornih vozila na području RH u svrhu provedbe mjere sufinanciranja kupnje energetski učinkovitih vozila
 • Otvoren: 31.05.2022.

  Poziv za iskaz interesa namijenjen je proizvođačima, predstavničkim uredima, generalnim zastupnicima ili uvoznicima motornih vozila na području Republike Hrvatske koji su zainteresirani da energetski učinkovita vozila koja proizvode odnosno vozila proizvođača koja zastupaju budu uključena u provedbu mjere poticanja kupnje energetski učinkovitih vozila i koji će biti uključeni u provedbu aktivnosti u sklopu mjere. 

  Cilj Poziva je prikupiti bazu energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenje mjere u skladu s predviđenim planom i dinamikom provedbe mjere, čime će se omogućiti svim korisnicima sredstava Fonda da pod istim uvjetima ostvare pravo na sufinanciranje kupnje energetski učinkovitog vozila na području Republike Hrvatske.

  Zastupnici u sklopu prijave na Poziv prijavljuju vozila koja proizvode odnosno vozila proizvođača kojeg zastupaju te prodajna mjesta na kojima su vozila dostupna za kupnju korisnicima, kako bi lista zastupnika, vozila i prodajnih mjesta će bila javno dostupna i vidljiva na mrežnoj stranici Fonda.

  Podrška Fonda za ovaj Javni poziv dostupna je na broj telefona 01/6448-444.

  Za sve upite vezane uz rad aplikacije (registraciju, unos podataka, itd.) obratiti se na [email protected], a za sva ostala pitanja vezano za provedbu programa poticanja energetske učinkovitosti u prometu molimo obratiti se na [email protected].

 • zatvoren
  Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima (JP EU-2/2022)
 • Otvoren: 30.03.2022.

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 30. ožujka 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 39/2022 i dana 30. ožujka 2022. godine na mrežnoj stranici Fonda Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima u Republici Hrvatskoj  (JP EU-2/2022).       
   
  Obavještavamo sve zainteresirane prijavitelje da se s 22. srpnjem 2022. godine u 12:00 sati Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima u Republici Hrvatskoj (JP EU-2/2022) zatvara.


Arhiva poziva/natječaja