HR

Nacionalni javni pozivi i natječaji

Filtriraj natječaje
  Poništi filter
Klikom na odabrani Javni poziv/natječaj na jednom ćete mjestu pronaći sve dokumente i obrasce vezane uz isti.
Obrasce vezane uz državne potpore pronađite na poveznici Državne potpore | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)
Obrazac Zahtjeva za isplatu možete pronaći uz Javni poziv/natječaj na koji ste se prijavili.
 • otvoren
  Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23)
 • Otvoren: 15.11.2023.

  Cilj programa je potaknuti širu primjenu sustava za korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije, sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe Vijeća EU 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije.

  Javni poziv je namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću, pri čemu stupanj korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih modula mora biti najmanje 18%.

  Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe - vlasnici obiteljskih kuća, koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon u njima imali prebivalište.

  Sredstva su dostupna za elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon tijekom 2023. godine (od 1. siječnja), a kreću se najviše do 50% opravdanih troškova projekta, odnosno u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane. 

  Javni poziv će za prijave biti otvoren do kraja godine ili trenutka iskorištenja predviđenih sredstava, a u slučaju bilo kakvih pitanja, na raspolaganju je e-mail oie.obiteljske.kuce@fzoeu.hr.

  Nastavak financiranja ugradnje sustava OIE predviđeno je i u 2024. godini, u sklopu Programa za energetsku obnovu obiteljskih kuća vrijednog 120 milijuna eura, za koji će Fond uskoro objaviti uvjete. Postotak sufinanciranja za ugradnju fotonaponskih elektrana će i dalje biti 50%, kao i u ovom pozivu.

 • otvoren
  Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju (punionice) na parkiralištima zgrada javnog sektora (EnU-1/23)
 • Otvoren: 21.06.2023.

  Predmet Poziva je sufinanciranje postavljanja mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju (punionice) na parkiralištima zgrada javnog sektora, sukladno Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva i Tehničkim uvjetima.

  Punionica se postavlja na parkiralište zgrade javnog sektora za koju je, temeljem članka 21.b stavka 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), potrebno postaviti najmanje jedno mjesto za punjenje. Parkiralište zgrade javnog sektora treba biti u javnom vlasništvu i imati više od 20 parkirališnih mjesta, pri čemu se punionice mogu postaviti na parkiralištu zgrade javnog sektora i/ili katastarskoj čestici koja se nalazi u neposrednoj blizini čestice zgrade javnog sektora, a na kojoj se nalazi parkiralište ako su ista u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih prijavitelja na ovaj Poziv. 

  Pozivom se osigurava provedba jedne od mjera iz Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku od 2021. do 2030. godine, koja ima za cilj osigurati razvoj infrastrukture kao nužan preduvjet razvoju tržišta vozila koja koriste električnu energiju. 

 • zatvoren
  Javni poziv za iskaz interesa proizvođača, predstavničkih ureda, generalnih zastupnika ili uvoznika motornih vozila na području RH u svrhu provedbe mjere sufinanciranja kupnje energetski učinkovitih vozila
 • Otvoren: 31.05.2022.

  Poziv za iskaz interesa namijenjen je proizvođačima, predstavničkim uredima, generalnim zastupnicima ili uvoznicima motornih vozila na području Republike Hrvatske koji su zainteresirani da energetski učinkovita vozila koja proizvode odnosno vozila proizvođača koja zastupaju budu uključena u provedbu mjere poticanja kupnje energetski učinkovitih vozila i koji će biti uključeni u provedbu aktivnosti u sklopu mjere. 

  Cilj Poziva je prikupiti bazu energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenje mjere u skladu s predviđenim planom i dinamikom provedbe mjere, čime će se omogućiti svim korisnicima sredstava Fonda da pod istim uvjetima ostvare pravo na sufinanciranje kupnje energetski učinkovitog vozila na području Republike Hrvatske.

  Zastupnici u sklopu prijave na Poziv prijavljuju vozila koja proizvode odnosno vozila proizvođača kojeg zastupaju te prodajna mjesta na kojima su vozila dostupna za kupnju korisnicima, kako bi lista zastupnika, vozila i prodajnih mjesta će bila javno dostupna i vidljiva na mrežnoj stranici Fonda.

  Podrška Fonda za ovaj Javni poziv dostupna je na broj telefona 01/6448-444.

  Za sve upite vezane uz rad aplikacije (registraciju, unos podataka, itd.) obratiti se na pin@fzoeu.hr, a za sva ostala pitanja vezano za provedbu programa poticanja energetske učinkovitosti u prometu molimo obratiti se na enu.promet@fzoeu.hr.

 • zatvoren
  Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima (JP EU-2/2022)
 • Otvoren: 30.03.2022.

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 30. ožujka 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 39/2022 i dana 30. ožujka 2022. godine na mrežnoj stranici Fonda Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima u Republici Hrvatskoj  (JP EU-2/2022).       
   
  Obavještavamo sve zainteresirane prijavitelje da se s 22. srpnjem 2022. godine u 12:00 sati Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima u Republici Hrvatskoj (JP EU-2/2022) zatvara.


Arhiva poziva/natječaja