HR

Nacionalni javni pozivi i natječaji

Filtriraj natječaje
  Poništi filter
Klikom na odabrani Javni poziv/natječaj na jednom ćete mjestu pronaći sve dokumente i obrasce vezane uz isti.
Obrasce vezane uz državne potpore pronađite na poveznici Državne potpore | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)
Obrazac Zahtjeva za isplatu možete pronaći uz Javni poziv/natječaj na koji ste se prijavili.
 • privremeno zatvoren
  Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za fizičke osobe (EnU-3/24)
 • Otvoren: 05.04.2024.

  Prijave se podnose od 22. travnja od 9:00 sati isključivo preko ovlaštenih prodajnih mjesta.

  Popis ovlaštenih prodajnih mjesta može se pronaći na stranici vozimoeko.fzoeu.hr, uz svako vozilo koje je uključeno u program sufinanciranja.

  Javni poziv je privremeno zatvoren 22. travnja 2024. godine u 13 sati.

 • privremeno zatvoren
  Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-1/24)
 • Otvoren: 13.03.2024.

  * Obavještavamo vas da od utorka, 30.4.2024. godine, služba za upite korisnika o Javnom pozivu za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-1/24) završava s radom. Telefoni: 01/6459-747 i 01/6448-453 - neće biti u funkciji.
  Sve informacije vezane za Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-1/24) mogu se dobiti slanjem upita na e-mail: [email protected]

   

  Javni poziv je privremeno zatvoren 14. ožujka 2024. godine u 12 sati.

  Fond (su)vlasnicima obiteljskih kuća kroz ovaj program koji provodi u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja dodjeljuje ukupno 120 milijuna eura bespovratnih sredstva za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

  Prijava za sufinanciranje je isključivo elektronskim putem, korištenjem NIAS sustava uz značajnu razinu sigurnosti.

  Vlasnika kuće za sufinanciranje može prijaviti i druga osoba, uz odgovarajuću punomoć.

   

  Fond je započeo s obradom prijava te je za očekivati da će, s obzirom na veliki broj zahtjeva, ista potrajati i nekoliko mjeseci.

  Prijave će se obrađivati prema redoslijedu zaprimanja te će nakon obrade promjena statusa (odobreno ili odbijeno) biti vidljiva i u prijavnoj aplikaciji. Prijavitelji čiji zahtjevi udovoljavaju svim uvjetima javnog poziva i za koje postoje raspoloživa sredstva preporučenom poštom će dobiti odluku i ugovor o neposrednom sufinanciranju. Sklapanjem ugovora korisnik prihvaća ugovorne uvjete i odobreno postotno učešće Fonda te se obvezuje uložiti preostali dio vlastitih sredstva u energetsku obnovu svoje obiteljske kuće.

  Od prijavitelja koji je dostavio svu obveznu dokumentaciju Fond može zatražiti pojašnjenje slanjem upita elektroničkom poštom (isključivo putem email adrese [email protected]) na kontakt adresu prijavitelja navedenu u prijavi. Prijavitelj je dužan dostaviti odgovor u zadanom roku, a ako tako ne postupi smatrat će se da je odustao od prijave.

  Prijaviteljima čije prijave ne udovoljavaju uvjetima javnog poziva Fond će dostaviti pisanu obavijest koja će sadržavati objašnjenje razloga zbog kojih je ista odbijena.

  Nakon što se obrade svi pristigli zahtjevi te utvrde ukupno dodijeljena sredstva prihvaćenim prijavama vidjet će se postoji li mogućnost ponovnog otvaranja javnog poziva koji je privremeno zatvoren 14. ožujka 2024. godine u 12 sati. Više informacija o tome znat će se kroz nekoliko mjeseci nakon što svih 11926 zahtjeva bude obrađeno.

   

  Popis prijavitelja prema redoslijedu zaprimanja možete pogledati u priloženom dokumentu:

 • zatvoren
  Javni poziv za iskaz interesa proizvođača, predstavničkih ureda, generalnih zastupnika ili uvoznika motornih vozila na području Republike Hrvatske u svrhu provedbe mjere sufinanciranja kupnje energetski učinkovitih vozila za fizičke osobe
 • Otvoren: 16.02.2024.

  Javni poziv za iskaz interesa proizvođačima, predstavničkim uredima, generalnim zastupnicima ili uvoznicima motornih vozila na području Hrvatske je prvi korak u nastavku programa sufinanciranja energetski učinkovitih vozila. Cilj Poziva je, u suradnji sa zastupnicima vozila, formirati bazu podataka o energetski učinkovitim vozilima i prodajnim mjestima zainteresiranima za provođenje ovog programa, kako bi se omogućilo građanima da pod istim uvjetima ostvare pravo na sufinanciranje.

   U sklopu prijave na Poziv Fonda, zastupnici prijavljuju marke i modele vozila koja proizvode odnosno zastupaju te prodajna mjesta na kojima su ta vozila dostupna za kupnju. Prodajno mjesto može biti svaki prostor, fizički ili virtualni, u kojem prodavatelj uspostavlja kontakt sa potencijalnim kupcem i u kojem se može dogoditi kupnja vozila, a minimalni tehnički zahtjev za provedbu programa je računalo sa stalnom internetskom vezom, printerom i skenerom. Svaki zastupnik ima pravo prijaviti neograničen broj fizičkih prodajnih mjesta te najviše jedno virtualno prodajno mjesto, odnosno internetsku trgovinu (webshop).

   Nakon što poziv bude završen, Fond će na svojim službenim stranicama objaviti listu prijavljenih zastupnika, marke i modele vozila koja će biti dostupna za kupnju te adrese prodajnih mjesta.

 • zatvoren
  Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23)
 • Otvoren: 15.11.2023.

  Javni poziv je zatvoren 31.12.2023.

   

  Cilj programa je potaknuti širu primjenu sustava za korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije, sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe Vijeća EU 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije.

  Javni poziv je namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću, pri čemu stupanj korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih modula mora biti najmanje 18%.

  Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe - vlasnici obiteljskih kuća, koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon u njima imali prebivalište.

  Sredstva su dostupna za elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon tijekom 2023. godine (od 1. siječnja), a kreću se najviše do 50% opravdanih troškova projekta, odnosno u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane. 

  Javni poziv će za prijave biti otvoren do kraja godine ili trenutka iskorištenja predviđenih sredstava, a u slučaju bilo kakvih pitanja, na raspolaganju je e-mail [email protected].

  Nastavak financiranja ugradnje sustava OIE predviđeno je i u 2024. godini, u sklopu Programa za energetsku obnovu obiteljskih kuća vrijednog 120 milijuna eura, za koji će Fond uskoro objaviti uvjete. Postotak sufinanciranja za ugradnju fotonaponskih elektrana će i dalje biti 50%, kao i u ovom pozivu.

 • zatvoren
  Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju (punionice) na parkiralištima zgrada javnog sektora (EnU-1/23)
 • Otvoren: 21.06.2023.

  Javni poziv je zatvoren 31.12.2023.

   

  Predmet Poziva je sufinanciranje postavljanja mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju (punionice) na parkiralištima zgrada javnog sektora, sukladno Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva i Tehničkim uvjetima.

  Punionica se postavlja na parkiralište zgrade javnog sektora za koju je, temeljem članka 21.b stavka 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), potrebno postaviti najmanje jedno mjesto za punjenje. Parkiralište zgrade javnog sektora treba biti u javnom vlasništvu i imati više od 20 parkirališnih mjesta, pri čemu se punionice mogu postaviti na parkiralištu zgrade javnog sektora i/ili katastarskoj čestici koja se nalazi u neposrednoj blizini čestice zgrade javnog sektora, a na kojoj se nalazi parkiralište ako su ista u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih prijavitelja na ovaj Poziv. 

  Pozivom se osigurava provedba jedne od mjera iz Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku od 2021. do 2030. godine, koja ima za cilj osigurati razvoj infrastrukture kao nužan preduvjet razvoju tržišta vozila koja koriste električnu energiju. 

 • zatvoren
  Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22)
 • Otvoren: 28.09.2022.

  U okviru ovog poziva sufinanciraju se projekti korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjere ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama, sukladno Tehničkim uvjetima.

  Definicija obiteljske kuće podrazumijeva da je riječ o građevini koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost, u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te koja ima najviše 3 stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2, a za prijavu je važno da kuća bude i  energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

  • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj,
  • B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj.

  Korisnici sredstava Fonda mogu biti fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

  Dokumentacija za prijavu se dostavlja samo u elektronskom obliku (npr. na USB-u), a dostaviti se može ili osobno (u prijemni ured Fonda) ili poštom preporučeno. U slučaju slanja poštom, u obzir se uzima vrijeme kad se pošiljka predala u poštanski ured.

  Završena obrada svih prijava na Javni poziv za poticanje OIE u obiteljskim kućama >


Arhiva poziva/natječaja