HR

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-1/24)

Javni poziv je privremeno zatvoren 14. ožujka 2024. godine u 12 sati.

Fond (su)vlasnicima obiteljskih kuća kroz ovaj program koji provodi u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja dodjeljuje ukupno 120 milijuna eura bespovratnih sredstva za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

Prijava za sufinanciranje je isključivo elektronskim putem, korištenjem NIAS sustava uz značajnu razinu sigurnosti.

Vlasnika kuće za sufinanciranje može prijaviti i druga osoba, uz odgovarajuću punomoć.

 

Fond je započeo s obradom prijava te je za očekivati da će, s obzirom na veliki broj zahtjeva, ista potrajati i nekoliko mjeseci.

Prijave će se obrađivati prema redoslijedu zaprimanja te će nakon obrade promjena statusa (odobreno ili odbijeno) biti vidljiva i u prijavnoj aplikaciji. Prijavitelji čiji zahtjevi udovoljavaju svim uvjetima javnog poziva i za koje postoje raspoloživa sredstva preporučenom poštom će dobiti odluku i ugovor o neposrednom sufinanciranju. Sklapanjem ugovora korisnik prihvaća ugovorne uvjete i odobreno postotno učešće Fonda te se obvezuje uložiti preostali dio vlastitih sredstva u energetsku obnovu svoje obiteljske kuće.

Od prijavitelja koji je dostavio svu obveznu dokumentaciju Fond može zatražiti pojašnjenje slanjem upita elektroničkom poštom (isključivo putem email adrese [email protected]) na kontakt adresu prijavitelja navedenu u prijavi. Prijavitelj je dužan dostaviti odgovor u zadanom roku, a ako tako ne postupi smatrat će se da je odustao od prijave.

Prijaviteljima čije prijave ne udovoljavaju uvjetima javnog poziva Fond će dostaviti pisanu obavijest koja će sadržavati objašnjenje razloga zbog kojih je ista odbijena.

Nakon što se obrade svi pristigli zahtjevi te utvrde ukupno dodijeljena sredstva prihvaćenim prijavama vidjet će se postoji li mogućnost ponovnog otvaranja javnog poziva koji je privremeno zatvoren 14. ožujka 2024. godine u 12 sati. Više informacija o tome znat će se kroz nekoliko mjeseci nakon što svih 11926 zahtjeva bude obrađeno.

* Informacije i sva dodatna pojašnjenja mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 01/6459-747 i 01/6448-453; ili na e-mail: [email protected]

 

Popis prijavitelja prema redoslijedu zaprimanja možete pogledati u priloženom dokumentu:

 

Otvoren: 13.03.2024.