HR

Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP(JP ZO 4/2023)

U sklopu poziva vrijednog 300.000 eura, sredstva je moguće dobiti za:

  • izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja
  • izradu radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi. 

Riječ je o ključnim dokumentima lokalne i regionalne razine koji ocjenjuju utjecaj ranjivosti i rizika na klimatske promjene te identificiraju prioritetne mjere ublažavanja klimatskih promjena. Osim što ocjenjuju ranjivost pojedinih područja na klimatske promjene, ovi dokumenti lokalnoj zajednici omogućuju planiranje primjene prioritetnih mjera, odnosno pokretanje konkretnih projekata te osiguravaju mogućnost prijave za njihovo financiranje kroz različite EU i nacionalne fondove, poput Fondovog poziva za poticanje izgradnje zelene infrastrukture.

Pojedina jedinica može podnijeti najviše jednu prijavu i njome osigurati do 15.000 eura bespovratnih sredstava.

Obavijest:

19. travnja 2023. - Visina zatraženih financijskih sredstava Fonda iznosi 168.181,68 €, odnosno 56%.

Otvoren: 14.04.2023.