HR

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ (referentni broj: MF-2023-1-1)

Svrha (cilj) Poziva

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva definiranih Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030.:

a)   povećanje udjela OIE u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske do 2030.,

b)   smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030.

Predmet Poziva

Predmet Poziva je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Otvoren: 18.04.2023.