HR

Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju (punionice) na parkiralištima zgrada javnog sektora (EnU-1/23)

Javni poziv je zatvoren 31.12.2023.

 

Predmet Poziva je sufinanciranje postavljanja mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju (punionice) na parkiralištima zgrada javnog sektora, sukladno Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva i Tehničkim uvjetima.

Punionica se postavlja na parkiralište zgrade javnog sektora za koju je, temeljem članka 21.b stavka 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), potrebno postaviti najmanje jedno mjesto za punjenje. Parkiralište zgrade javnog sektora treba biti u javnom vlasništvu i imati više od 20 parkirališnih mjesta, pri čemu se punionice mogu postaviti na parkiralištu zgrade javnog sektora i/ili katastarskoj čestici koja se nalazi u neposrednoj blizini čestice zgrade javnog sektora, a na kojoj se nalazi parkiralište ako su ista u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih prijavitelja na ovaj Poziv. 

Pozivom se osigurava provedba jedne od mjera iz Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku od 2021. do 2030. godine, koja ima za cilj osigurati razvoj infrastrukture kao nužan preduvjet razvoju tržišta vozila koja koriste električnu energiju. 

Otvoren: 21.06.2023.