HR

Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje izgradnje mini pretovarnih stanica na otocima (ZO-10/2023)

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 19. lipnja 2023. godine od 09,00 sati. Prijave podnesene prije navedenog roka Fond neće uzeti u razmatranje.

Otvoren: 16.06.2023.