HR

Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekta vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa (JP EU-5/2023)

Sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za razvoj novih tehnologija i pripremu pilot-projekta vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa na koje se primjenjuje Zakon o gospodarenju otpadom: komunalni otpad, biootpad biorazgradivi otpad te (sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom gorivi otpad (gorivo iz otpada).

Sukladno hijerarhiji gospodarenja otpadom, navedeni otpad treba biti pogodan za energetsku obradu odnosno superioran odlaganju, a inferioran materijalnoj oporabi (sukladno Direktivi o otpadu). Također, prihvaćat će se i projekti koji u svrhu energetskog iskorištavanja potencijala otpada koriste energiju iz OIE.

Za sufinanciranje se mogu prijaviti trgovačka društva u javnom i privatnom sektoru, a podnošenje prijava na Javni poziv započinje 19. lipnja 2023. godine od 9:00 sati.

 

Otvoren: 19.06.2023.