EN

Nadogradnja storage sustava storage switchevima

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je može prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Predmet nabave: Nadogradnja storage sustava storage switchevima

Sukladno navedenom, dana 11. listopada 2017. godine naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim Internet stranicama objavljuje podatke o postupku nabave:

-       Nacrt dokumentacije o nabavi

-       Troškovnik

-       ESPD obrazac

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu komentare, prijedloge i mišljenja i dr. dostaviti na e-mail adresu: nabava@fzoeu.hr, zaključno do 17. listopada 2017. godine.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će na svojoj Internet stranici objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

Evidencijski broj nabave:                           E-MV-17/2017

Procijenjena vrijednost nabave:               400.000,00 kn bez PDV-a

 
Izvješće o prethodnom savjetovanju - Nadogradnja storage sustava storage switchevima 2017
 
DoN nacrt za prethodno savjetovanje - Nadogradnja storage sustava storage switchevima 2017
 
Troškovnik - Nadogradnja storage sustava storage switchevima 2017
 
ESPD - Obrazac 1