EN

NAJAVA: MPGI planira objavu Poziva za energetsku obnovu zgrada javnog sektora

01.02.2023.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine do kraja I. kvartala 2023. godine planira objaviti Poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, koji će biti sufinanciran iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO). 

Potencijalnim prijaviteljima će na raspolaganju biti mogućnost stručne podrške Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Sektora za energetsku učinkovitost, dok će provedbeno tijelo koje će pratiti i kontrolirati provedbu projekata biti Fondovo Posredničko tijelo. 

Za energetsku obnovu zgrada javnog sektora neoštećenih u potresu u okviru C6. Inicijative NPOO-a: Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 39.816.842,52 eura odnosno 300.000.000,00 kuna. Naglašavamo kako ovim Pozivom neće biti obuhvaćene zgrade javnog sektora oštećene u potresu jer se one obnavljaju kroz druge pozive.

Svrha Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti, vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti te udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje su izrada projektne dokumentacije, energetska obnova, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost. Stope sufinanciranja prihvatljivih troškova u ovisnosti su o kategoriji obnove, a kreću se od 85%-100% za aktivnosti izrade projektne dokumentacije i upravljanje projektom i administraciju, 60-80% za aktivnost energetske obnove, dok je stopa sufinanciranja za aktivnost promidžbe i vidljivosti fiksnih 85%.

Uz mjere energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, Pozivom se podupire povećanje potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

Poziv će biti objavljen u informacijskom sustavu fondovieu preko kojega će se projektni prijedlozi podnositi od strane ovlaštenih osoba Prijavitelja u elektroničkom obliku. 

Više informacija o najavljenom Pozivu možete pronaći OVDJE , a trenutno važeća „Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“ OVDJE .

POVEZNICA