EN

Najam vozila putem operativnog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Postupak nabave: Najam vozila putem operativnog leasinga

Sukladno navedenom, dana 22. siječnja 2018. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH podatke o postupku nabave:

-       opis predmeta nabave,

-       tehničke specifikacije,

-       kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,

-       kriterije za odabir ponude i

-       posebne uvjete za izvršenje ugovora

-       Troškovnik (objavljen kao zasebni xls. Dokument)

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni zaključno do 28. siječnja 2018. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

Evidencijski broj nabave:                                   E-VV-1/2018

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabave: 1.860.000,00 kn bez PDV-a

Procijenjena vrijednost javne nabave u konkretnom postupku: 1.200.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

- opći dio- prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

- Troškovnik

 
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa GS -Najam vozila
 
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA GS - opći dio - Najam vozila 2018