EN

Sigurnosne naljepnice s 2D DataMatrix kodomNova kategorija

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj može prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Postupak nabave: Sigurnosne naljepnice s 2D DataMatrix kodom

Sukladno navedenom, dana 24. srpnja 2017. godine naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim internetskim stranicama objavljuje podatke o postupku nabave:

- opis predmeta nabave,

- tehničke specifikacije,

- kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,

- kriterije za odabir ponude i

- posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu komentare, prijedloge i mišljenja dostaviti na e-mail adresu: nabava@fzoeu.hr, zaključno do 31. srpnja 2017. godine.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

Evidencijski broj nabave:                          E-MV-13/2017

Procijenjena vrijednost nabave:             426.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

  • Opći dio – prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima
  • Tehnička specifikacija
  • Troškovnik

 Zagreb, 24. srpnja 2017. godine

 
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa GS -Sigurnosne naljepnice 2017
 
Opći dio - prethodno savjetovanje - Sigurnosne naljepnice 2017
 
Tehnička dokumentacija - Sigurnosne naljepnice 2017
 
Troškovnik - Sigurnosne naljepnice 2017